Angielski

zajęcia językowe prowadzi u nas szkoła językowa KIDS COMPANY

METODY PRACY:

CLEVER KIDS

Autorskie zajęcia CLEVER KIDS to przede wszystkim przyjemność, uczymy bowiem poprzez gry i zabawy. Nasze zajęcia są dynamiczne, tempo lekcji zmienne – zabawy statyczne przeplatają się z piosenkami i aktywnościami ruchowymi, dzięki czemu dziecko nie ma czasu na nudę. Przebieg zajęć urozmaicany jest różnorodnymi środkami dydaktycznych, takimi jak flash cards, materiały edukacyjne na płytach DVD, plakaty, plansze obrazkowe, story cards, pacynki, klocki, puzzle czy piłki. Zarówno rodzice, jak i kadra przedszkola mają możliwość obejrzenia naszych lekcji na organizowanych dwa razy w roku zajęciach otwartych. Nasi lektorzy to osoby, które uwielbiają pracę z dziećmi, świetnie przygotowane zarówno pod kątem merytorycznym, jak i pedagogicznym. Prowadzone zajęcia są regularnie nadzorowane i hospitowane przez naszego metodyka, który czuwa również nad prawidłową realizacją autorskiego programu nauczania, powstałego w oparciu o zalecenia MEN. Program ten został opracowany na podstawie podręczników wydawnictwa Macmillan, będącego patronem metodycznym KidsCompany, a także popularnej na całym świecie metody Super Simple Learning

Nasza metoda: CLEVER STEPS ®

CLEVER STEPS ® to autorska metoda nauczania, której podstawą jest wykorzystanie imersji i zabawy jako głównych ścieżek prowadzenia zajęć , zgodnie z naszym mottem – uczymy bawiąc, bawimy ucząc. Już od pierwszych zajęć dzieci w procesie zabawy zostają zanurzone w języku obcym. Dzięki temu przyswajają one język obcy w sposób naturalny – tak jak język ojczysty. Swoją wysoką skuteczność CLEVER STEPS ® zawdzięcza 3 segmentom zajęć: powtarzamy, wprowadzamy, utrwalamy – dzięki czemu dzieci nie tylko pogłębiają swoją wiedzę językową, ale także cały czas utrwalają tę dotychczas zdobytą. CLEVER STEPS ® to także materiał językowy specjalnie wyselekcjonowany i dostosowany do możliwości dzieci. Podczas każdego z czterech cyklów edukacyjnych, English Toddlers, English Walkers, English Runners oraz English Flyers, dzieci zdobywają kolejne stopnie wiedzy, których wymagania dotyczące sprawności receptywnych i produktywnych zwiększają się proporcjonalnie do wieku, możliwości i zainteresowań uczniów.

Używamy: Super Simple Songs

SUPER SIMPLE SONGS to metoda nauki języka angielskiego poprzez śpiew i zabawy ruchowe, która została opracowana w Japonii przez nauczycieli języka angielskiego z USA. Przeniesiona do Polski została dostosowana do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Polsce. Piosenki SUPER SIMPLE SONGS są dostosowane do wieku dziecka, a gesty do nich zostały opracowane w oparciu o Amerykański Język Migowy dzięki czemu nawet najmłodsze dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. SSS to bardzo ciekawa forma nauczania, która sprawia, że zajęcia stają się dla maluchów atrakcyjne a podawane treści – łatwe do przyswojenia. Mali uczestnicy śpiewają, tańczą, słuchają muzyki i partycypują w zabawach ruchowych oraz w scenkach, nabywając w ten sposób kompetencji lingwistycznych. Korzyści są wieloaspektowe, gdyż dzieci nie uczą się „suchego” języka, a poznają rzeczywisty świat, własne ciała i emocje.
KidsCompany - Angielski