Gimnastyka Korekcyjna

Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest sprawa jego prawidłowej postawy ciała.
Celem zajęć jest korygowanie wad postawy ciała i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych, dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom .Zajęcia składają się z połączenia specyficznych ćwiczeń z zabawą. Gimnastyka korekcyjna odbywa się raz w tygodniu.