Program

Metoda Aktywnego Sluchania Muzyki Batti Strauss

Metoda ta pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej .Słuchanie muzyki integrują wszelaki formy aktywności:

  • Granie na instrumentach taniec
  • śpiew
  • śpiew z elementami pantomimy
  • różne formy plastyczne.

Dziecko odkrywa tempo, dynamikę, rytm i formę dzieła muzycznego.