Program

Metoda Ekspresji Twórczej Rudolfa Labana

Metoda Labana jest metodą gimnastyki twórczej, metodą improwizacji ruchowej u której podstaw leży naturalna ruchliwość. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi, zabawą , tańcem, opowieścią ruchową.

 

 

 

Metoda ta daje możliwość rozwijania się w zakresie :

  • wyczucia własnego ciała
  • wyczucia przestrzeni
  • wyczucia ciężaru ciała-siły
  • doskonaleni płynności ruchów
  • kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem, grupą