Program

Metoda Malowania Dziesiecioma Palcami

Pomaga ona dziecku w pokonywaniu lęków, wzmacnianiu wiary we własne siły, ma wartości diagnostyczne