Rytmika

Zajęcia, które stanowią warunki do fizycznego, zmysłowego doświadczania muzyki. Dzieci zapoznają się z rytmem, tempem, wachlarzem piosenek, utworów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańcem, które są odpowiednio dobrane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na zajęciach dzieci są także przygotowywane do różnego rodzaju uroczystości. Rytmika odbywa się dwa razy w tygodniu przy akompaniamencie pianina.