Taniec

Akademia tańca towarzyskiego „Besta” program kładzie szczególny nacisk na kształtowanie człowieka charakteryzującego się pozytywną postawą wobec swojego ciała i zdrowia. Budując jego sprawność motoryczną , jednakowo stymuluje rozwój psychiczny, rozwija odwagę , poprawia samoocenę i odporność psychiczną. Jednocześnie , poprzez treści związane z tradycją zwyczajów towarzyskich, uczy właściwych form zachowania i postępowania.
Instruktor to osoba doskonale przygotowana zarówno w zakresie nauki tańca jak o rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym świadoma współuczestniczenia tej formy zajęć w przygotowaniu 6 latka do tzw. ” gotowości szkolnej”