Logopeda

Terapia logopedyczna w naszym przedszkolu obejmuje:

  • diagnozę naszych przedszkolaków pod kątem wad wymowy
  • grupową terapię logopedyczną wykorzystując różne techniki i metody.

Dzieci wymagające terapii logopedycznej mają możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zajęć indywidualnych z wyspecjalizowanym logopedą na terenie naszego przedszkola