Cennik

Opłata wpisowa-450 zł
Czesne miesięczne-870 zł.
czesne miesięczne (do 5h dziennie) realizacja podstawy programowej -300 zł. (NOWOŚĆ)

W czesnym zapewniamy:

  • całodzienną opiekę w godzinach od 6.30-18.00
  • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
  • okolicznościowe imprezy w przedszkolu (bale, wizyta św .mikołaja, dzień mamy, taty, DZIECKA etc.)
  • codzienne zajęcia artystyczne(wykorzystujące przeróżne techniki plastyczne)
  • całodzienne wyżywienie
  • wycieczki, teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi (raz w miesiącu organizujemy naszym milusińskim miłą niespodziankę w postaci teatrzyku, wycieczki , wizyty policjanta, strażaka etc.)
  • opiekę specjalistów (psycholog, logopeda)

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia dodatkowo płatne:

  • zajęcia ze sztuk walki płatne dodatkowo (dla chętnych) 50 zł. miesięcznie
  • zajęcia taneczne płatne dodatkowo (dla chętnych) 30 zł. miesięcznie

 

CZESNE PŁATNE JEST Z GÓRY DO 5-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA
NR.KONTA. PKO BP:

43 1020 1169 0000 8302 0142 7194