Misja Przedszkola

Przedszkole Krasnalek
  1. Istniejemy, aby pomagać rodzicom i opiekunom w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych dzieci.
  2. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju.
  3. Wyrabiamy u dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami, ze szczególnym uwzględnieniem przeżywania sukcesu czy radzenia sobie z przegraną.
  4. Rozwijamy u dzieci poczucie własnej wartości poprzez kształtowanie u nich wiary we własne i siły i możliwości.
  5. Stwarzamy możliwości poznawania oraz rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości.
  6. Przekazujemy dzieciom wiedzę i umiejętności na poziomie umożliwiającym sukcesy i powodzenia w nauce szkolnej.
  7. Zapewniamy okazję do różnych ciekawych sytuacji edukacyjnych.