Program Przedszkola

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012r. Dzieci w wieku przedszkolnym łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój. Dlatego też nasi nauczyciele w swoich działaniach edukacyjnych skierowani są na różnorodne metody w pracy dydaktyczno-wychowawczej:
 1. Gimnastyka mózgu

  KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA DENNISONA To ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Jej twórcą jest Paul Dennison , który wykorzystał ruch jako podstawę do uczenia się i funkcjonowania na optymalnym poziomie.Metoda ta jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, ...

  Czytaj więcej
 2. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

  Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja jego zaburzeń. Stąd ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta o ruch , jako czynnik wspomagania. Udział w ćwiczeniach metodą Weroniki Sherborne ma na celu stworzyć dziecku ...

  Czytaj więcej
 3. Metoda Ekspresji Twórczej Rudolfa Labana

  Metoda Labana jest metodą gimnastyki twórczej, metodą improwizacji ruchowej u której podstaw leży naturalna ruchliwość. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi, zabawą , tańcem, opowieścią ruchową.       Metoda ta daje możliwość rozwijania się w zakresie : wyczucia ...

  Czytaj więcej
 4. Metoda Aktywnego Sluchania Muzyki Batti Strauss

  Metoda ta pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej .Słuchanie muzyki integrują wszelaki formy aktywności: Granie na instrumentach taniec śpiew śpiew z elementami pantomimy różne formy plastyczne. Dziecko odkrywa tempo, dynamikę, rytm i formę dzieła muzycznego.

  Czytaj więcej
 5. Metoda Dobrego Startu

  Metodę tę wykorzystuje się głównie w celu przygotowania dzieci do nauki pisania i czytania . założeniem metody dobrego startu jest jednoczesne rozwijanie mowy, funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowych, motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami tzw. Integracja percepcyjno-motoryczna.

  Czytaj więcej
 6. Metoda Malowania Dziesiecioma Palcami

  Pomaga ona dziecku w pokonywaniu lęków, wzmacnianiu wiary we własne siły, ma wartości diagnostyczne

  Czytaj więcej